Chính sách bảo mật

     Hiện tại Bão Xanh đang xây dựng website trên nền cơ sở hạ tầng và dịch vụ của Google, vì vậy mọi điều khoản về chính sách bảo mật sẽ được Google thực hiện theo chính sách đã công bố trên website chính thức của Google, những chính sách này có thể được thay đổi bởi Google, Bão Xanh không có trách nhiệm phải thông báo cho bạn về bất kỳ sự thay đổi nào từ phía Google.
     Ngoài ra, Bão Xanh luôn cam kết không thu thập thông tin của bạn cũng như không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho bên thứ 3 mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ phía bạn.
     Mặc dù hệ thống đã được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Bão Xanh không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và chúng tôi cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi.
     Chính sách về sự riêng tư của Bão Xanh có thể được thay đổi trong từng thời điểm bằng cách cập nhật trên website chính thức của Bão Xanh mà không cần phải thông báo trước tới bạn.
     Bão Xanh luôn nỗ lực để đảm bảo quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng website cũng như những sản phẩm, dịch vụ được cung cấp bởi Bão Xanh.

Popular Posts