Skip to main content

Posts

Story

BãoXanh's Story

Tôi vẫn mải mê trên cuộc hành trình trải nghiệm và thấu hiểu các mối quan hệ giữa con người với kiến trúc, văn hóa, môi trường. Mỗi không gian là một câu chuyện riêng mang những màu sắc riêng, tôi luôn tìm kiếm những cảm xúc đặc biệt trong từng câu chuyện nhằm kết nối con người với kiến trúc và thiên nhiên, mang lại sự cân bằng cho cuộc sống của con người. Bởi lẽ chúng ta được sinh ra không phải để làm việc mà là để tận hưởng cuộc sống này, và chúng ta sống để làm cho mọi thứ được trở nên tốt hơn cho nhau.

Projects

Rock Mountain Beach Club

Bach Thanh Villa

Nui Ngoc Hotel

Light Bar Club Islands

Mountain Beach Bar Club

Green Beach Club House

Box Pavilion

The Venus Village