Bar Cafe trên đỉnh đồi

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Bar Cafe trên đỉnh đồi là một công trình có vị trí rất đặc biệt, bao quanh một sân bay trực thăng quân sự cũ, nơi có vị trí cao nhất trong khu vực nên có lợi thế như một lầu vọng cảnh nhìn ra toàn bộ cảnh núi biển xung quanh. Công trình được thiết kế với cấu trúc khung cột và hệ mái lá quen thuộc của các công trình ven biển, giảm thiểu chi phí xây dựng và đáp ứng tiến độ thi công của chủ đầu tư.

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Bar Cafe in the Sky © Bão Xanh

Popular Posts