Giới thiệu

Tôi là Bão Xanh, một kiến trúc sư trẻ và đầy nhiệt huyết.
Tôi dành cả tâm huyết và niềm đam mê sáng tạo của mình để kết nối con người với văn hóa và thiên nhiên... bằng không gian kiến trúc.
Tôi yêu công việc tôi đang làm.

Popular Posts