Privacy

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào Bão Xanh thu thập, tại sao Bão Xanh thu thập và những gì Bão Xanh làm với dữ liệu đó. Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng, Bão Xanh hy vọng bạn sẽ dành thời gian để đọc cẩn thận.

Căn cứ theo quy định sử dụng internet toàn cầu, Bão Xanh cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng website của Bão Xanh. Nguyên tắc chung, Bão Xanh sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý từ phía bạn, ngoại trừ có sự yêu cầu của luật pháp.

Bão Xanh không thu thập thông tin về người dùng ngoài những số liệu thống kê theo dõi lưu lượng truy cập được cung cấp bởi các công cụ phân tích website phổ biến hiện có, điều này bao gồm việc xác định địa chỉ IP, loại trình duyệt, giới tính, thời gian truy cập, tần suất xem trang,… Bão Xanh sẽ định kỳ thu thập những thông tin này như một công cụ để giúp Bão Xanh hiểu được nhu cầu của người dùng, qua đó Bão Xanh sẽ liên tục cải thiện để mang lại chất lượng dịch vụ tốt hơn.

Bão Xanh có thể yêu cầu bạn cung cấp những thông tin như tên, địa chỉ email trong các trường hợp: gửi liên hệ, gửi bình luận, đăng ký bản tin, làm khảo sát.

Ngoài ra, trong trường hợp bạn gia nhập đội ngũ Bão Xanh, Bão Xanh có thể yêu cầu bạn truy cập website của bên thứ ba để thu thập thông tin cá nhân liên quan đến việc làm như tên, địa chỉ, địa chỉ email và lịch sử việc làm. Mặc dù Bão Xanh không quản lý website của bên thứ ba, nhưng Bão Xanh sẽ có mọi biện pháp bảo mật hợp lý để giữ cho thông tin được cung cấp từ website đó an toàn. Dữ liệu cá nhân từ website của bên thứ ba có thể được chia sẻ với cộng sự của Bão Xanh để hỗ trợ quá trình xem xét hồ sơ. Tất cả các cộng sự của Bão Xanh đều phải tuân theo chính sách bảo mật này.

Mặc dù hệ thống đã được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Bão Xanh không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho Bão Xanh sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và Bão Xanh cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Bão Xanh, chẳng hạn như virus, hoạt động của hacker và trộm cắp.

Chính sách về sự riêng tư của Bão Xanh có thể được thay đổi trong từng thời điểm bằng cách cập nhật trên website chính thức của Bão Xanh mà không cần phải thông báo trước tới bạn.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2018.

Most Visited